Elatmanın Önlenmesi Davaları (Men’i Müdahale Davaları) Nedir?
TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 683.- Bir şeye malik olan kimse, hu­kuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yarar­lanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak [...] Devamı...