Katılma Alacağı Zamanaşımı 10 Yıldır
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2013/8-375 Karar : 2013/520 Tarih : 17.04.2013 KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE KATILMA ALACAĞINA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI [...] Devamı...