Devir Yapan Limited Şirket Ortağının, Devir Öncesi Kamu Alacağından Sorumluluğu
İstemin Özeti: (...) Ltd. Şti.’nden tahsil edilemeyen 1996 yılına ait kurumlar vergisi, fon payı, gelir (stopaj) vergisi, kaçakçılık cezası ve gecikme faizinin 6183 sayılı Yasa’nın 35. maddesi uyarınca ortak sıfatıyla [...] Devamı...