SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
DERSHANE ÖĞRETMENİ » Av. Metin POLAT
ÖĞRETMENİN HİZMET GEREĞİ NAKLEN ATANMASI, ANADOLU LİSESİ, DERSHANE ÖĞRETMENİ
DANIŞTAY 2. Daire  ESAS: 2010/5749 KARAR: 2014/3824   İsteğin Özeti : ...İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. [...] Devamı...