Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 56 - Dernekler, (Değişik ibare: 4963 - 30.7.2003 / m.31) "gerçek veya tüzel en az yedi kişinin" kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir [...] Devamı...