Webventur web tasarım seo Derneğin Feshi Davası Nedir? » Av. Metin POLAT
Derneğin Feshi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 88 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: Amacın gerçekleşmesi, [...] Devamı...