Boşanma Davasında Usulsüz CD Kaydının Delil Değeri
BOŞANMA DAVASI DAVACI ERKEK TARAFINDAN SUNULAN CD KAYDININ HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI HÜKMÜN ONANMASI T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 26319 Karar: [...] Devamı...
Kararda Arama Sonucunda Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırı Elde Edildiğinin Gösterilmesi Gerektiği
MALA ZARAR VERME SUÇU ARAMANIN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN GEREKÇESİNDE HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLE ELDE EDİLDİĞİNİN AÇIKÇA GÖSTERİLMEDİĞİ HÜKMÜN BOZULDUĞU T.C YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas: 2015 / 13907 Karar: 2015 / 4390 Karar [...] Devamı...