T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 6877 Karar: 2000 / 381 Karar Tarihi: 27.01.2000 ÖZET: Oval oluşum, geometrik biçim olduğundan hiç kimsenin tekeline verilmesinin mümkün olmamasına,  davalının, davacı tarafından [...] Devamı...