Webventur web tasarım seo Davam Reddedilirse Ne Olacak? » Av. Metin POLAT
KHK Kapsamında İhraç Edilenler Dava Açabilir mi?
01.09.2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. maddesindeki, “(1) Terör örgütlerine veya [...] Devamı...