Davalı Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunması
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/29651 K. 2016/11685 T. 10.5.2016 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Her İki Şirketin Aynı Faaliyet Konusu İle İştigal Ettiği ve Adreslerinin Aynı Olduğu/Davalıların Arasında [...] Devamı...