T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 10149 Karar: 2000 / 150 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Davacının dava dilekçesinde istediği tazminat bedellerinden teminat senedinin mahsubunu istemiştir. Bu durumda davacının bu [...] Devamı...