Kayyım Nasıl Atanır? Kayyım Atanmasının Sebepleri Nelerdir?
Kayyımlığı gerektiren haller TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 426.- Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer fillerde ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı atar: Ergin bir kişi, hastalığı, [...] Devamı...