Webventur web tasarım seo dava » Av. Metin POLAT
KHK Kapsamında İhraç Edilenler Dava Açabilir mi?
01.09.2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı 2. maddesindeki, “(1) Terör örgütlerine veya [...] Devamı...
Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Davası Nedir? Nasıl Sonuçlanır?
Sözleşmeli Öğretmen Olarak Çalışma-İşçi Alacakları Davası
Sonradan Ortaya Çıkan MS Hastalığının Boşanma Sebebi Olamayacağı
BOŞANMA DAVASI MS HASTALIĞININ EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLMADIĞININ SAĞLIK KURULU RAPORU İLE TESPİT EDİLDİĞİ HASTALIĞIN BAŞLI BAŞINA BOŞANMA SEBEBİ OLMADIĞI DAVANIN REDDİ GEREĞİ DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU [...] Devamı...
Çocukla Görüşmenin Engellenmesi – Velayetin Değiştirilmesi Davası
T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/2-1926 Karar No:2015/1139 Karar Tarihi: 01.04.2015 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ANNENİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ OLMASINA RAĞMEN BABASI İLE GÖRÜŞMESİNİ ENGELLEMESİ VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANILDIĞI VELAYETİN ANNEDEN [...] Devamı...
Lan Sözü Hakaret midir?
T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2008 / 565 Karar: 2009 / 13635 Karar Tarihi: 07.07.2009 ÖZET: Sanığın çeşitli internet sitelerinde yayınladığı klip ve içindeki <rep> parçasında katılan Recep Tayip Erdoğan'a [...] Devamı...
Taşınmaz Satış Vaadi -Kamulaştırma Şerhi- İfa İmkansızlığı
Kamulaştırma Şerhi İfa İmkansızlığı YARGITAY 14. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/1164 KARAR: 2015/2654 Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 18.02.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, tazminat istenmesi üzerine yapılan [...] Devamı...

Sonraki sayfa »