Çocuk Tesliminden Kaçınma Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?
Çocuk teslimi: Madde 25 - (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle [...] Devamı...