Çocuğun Teslimine Muhalefet Suçu
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2013/2-1926 KARAR NO : 2015/1139 KARAR TARİHİ: 01.04.2015 "...Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan [...] Devamı...