Webventur web tasarım seo Cinsiyet Düzeltilmesi Davası Nedir? » Av. Metin POLAT
Cinsiyet Düzeltilmesi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 40 - Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini iste­yebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş [...] Devamı...