Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme
H.U.M.K. unun 9/3 maddesine göre "Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgâhı veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir." 4721 Sayılı T.M.K. unun [...] Devamı...