T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 13070 Karar: 2000 / 567 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Evlilik devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin diğeri zimmetine olan alacakları hakkında zamanaşımı cereyan [...] Devamı...