Tasarrufun İptali Borcun Önceden Doğmuş Olması
T.C. Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi E:2013/9652 K: 2014/13299 T: 14.10.2014 Tasarrufun İptali İleri Tarihli Çek Faktoring Sözleşmesi Özet: Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için borcun, iptali istenen tasarruftan önce doğması dava önkoşulu [...] Devamı...