Webventur web tasarım seo bono zamanaşımı » Av. Metin POLAT
Bonoya Dayalı Takipte Zamanaşımı
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/9069 KARAR: 2015/20674 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, [...] Devamı...