Belgelerin Basımına Yönelik Kaçakçılık Suçları
213 sayılı V.U.K.'nun mükerrer 257'nci maddesinin 1.fıkrası uyarınca belge düzeninin sağlanması bakımından, bu Kanuna göre düzenlenmesi uygun görülen belgeleri bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya [...] Devamı...