Genel Olarak Ortaklığın giderilmesi davasında sulh hukuk mahkemesinin görevini aşan mülkiyet ve aidiyet ihtilafları gibi esas davanın yargılaması sırasında meydana çıkıp halli o mahkemenin görevi dışında kalan ve davanın halline [...] Devamı...