Bedelsiz senedin 3. Kişilere ciro ederek takibe konulması
T.C. YARGITAY CEZA DAİRESİ ESAS NO:2013/5955 KARAR NO:2014/22094 KARAR TARİHİ:24/12/2014 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşabilmesi için; sanığın elinde borçlusunca bedelinin tamamı yada kısmen ödenmiş bir senet [...] Devamı...