T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 10125 Karar: 2000 / 129 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Davacının uğradığı menfi zararın tazminini davalıdan isteyebileceği gözetilmek suretiyle, kaçırılan fırsat ilkesine uygun şekilde [...] Devamı...