Başkasının İsim ve İmzasıyla Banka Kredisi Çekme
T.C YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014/12811 KARAR NO: 2014/13983 KARAR TARİHİ: 27.10.2014 Davacı vekili, davalı banka tarafından davacı aleyhine bireysel kredi sözleşmesine dayalı olarak. 18. İcra Müdürlüğü'nün 2005/9880 sayılı [...] Devamı...