Basın Yoluyla Hakaret – İfade Özgürlüğü
YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/17427 KARAR: 2013/16725 BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MANEVİ TAZMİNAT BASIN YOLUYLA HAKARET BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Davacı E... vekili Avukat M... tarafından, davalılar N... [...] Devamı...