BANKA HESABI ÜZERİNE UYGULANAN HACZE İLİŞKİN DAVA AÇMA SÜRESİ
Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 23.02.2015 Esas No   : 2014/9393 Karar No  : 2015/534 İYUK Md. 7 Davacının banka hesabı üzerine haciz uygulanmasıyla, söz konusu banka hesabı üzerindeki tasarruf haklarını [...] Devamı...