Bağışlama Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları
MADDE 234 - Bağışlama, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz taahhüt edilmeksizin malının tamamı­nı veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder. Henüz [...] Devamı...