Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Genel Olarak Taksimin nasıl yapılacağı başlığını taşıyan Medeni Kanunun 628. mad­desi aynen "müşterek mülkiyet, aynen taksim ile nihayet bulacağı gibi be­deli hissedarlar arasında tevzi olunmak [...] Devamı...