Genel Olarak Ortaklığın giderilmesi davasına konu edilen taşınır, taşınmaz ve haklara ilişkin taksime dair hükmün kesinleşmesi ile bunun bir takım sonuçları vardır. Kararın taksim ya da satış niteliğinde olmasının sonuçlan [...] Devamı...