T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 17833 Karar: 2000 / 769 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekirken asile yapılan ödeme emri tebliğ tarihi [...] Devamı...