Yedek mirasçı atama MADDE 520.(467)- Mirasbırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce öl­mesi veya mirası reddetmesi hâlinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kişiyi yedek mirasçı olarak atayabilir. Bu kural [...] Devamı...