Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerhi İstemi
BİRLEŞEN DAVADA SÖZLEŞMENİN FESHİ TALEBİ YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ - YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERHİ İSTEMİNİN KABULÜNÜN MÜMKÜN OLMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 4089 Karar: 2016 / [...] Devamı...