Arazinin (Arsanın) Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi Davaları
TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 724.- Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, İyi niyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamım veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini [...] Devamı...