Arabuluculuk başarılı olmazsa dava açma hakkım var mıdır?
Arabuluculuk süreci başarısız olursa mahkemede dava açabilirsiniz. Yargıla­ma sırasında arabuluculuğa başvurabilirsiniz ve yargılamanın her aşamasın­da arabuluculuğa gitme hakkınız vardır. Dava açılmadan önce arabuluculuk sürecine başlanılmış ve süreç başarısız sonuçlanmış ise, [...] Devamı...