ÖĞRETMENİN HİZMET GEREĞİ NAKLEN ATANMASI, ANADOLU LİSESİ, DERSHANE ÖĞRETMENİ
DANIŞTAY 2. Daire  ESAS: 2010/5749 KARAR: 2014/3824   İsteğin Özeti : ...İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. [...] Devamı...