Almanya’da Sigortaya Giriş Tarihinin Türkiyede Sigorta Başlangıcı Sayılma Talebi
YARGITAY 21. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/14584 KARAR: 2015/21677 Davacı, yurt dışında çalışmaya başladığı 01/09/1996 tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar [...] Devamı...