Webventur web tasarım seo aile konutu şerhi » Av. Metin POLAT
Aile Konutu Şerhi – Bankanın Kötüniyeti
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 1. 2015/2-247 2015/2323 21.10.2015 BANKANIN İYİNİYETİ / KÖTÜNİYETİ  (Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması İstemi - Tapu Kaydında İpotek Tesis Edildiği Tarihte Aile Konutu Şerhi Bulunmasa da [...] Devamı...
Aile Konutu Şerhi
T.C YARGITAY Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/3966 KARAR NO: 2015/4453 KARAR TARİHİ. 12.03.2015 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı banka [...] Devamı...