Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/17388 2015/32944 2.7.2015 DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: KARAR : Temyiz isteğinin [...] Devamı...