Webventur web tasarım seo Ad ve Soyad Değiştirilmesine İtiraz Davası » Av. Metin POLAT
Ad ve Soyad Değiştirilmesine İtiraz Davası
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27 - Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın [...] Devamı...