6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLA İLGİLİ DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSU
Danıştay 3. Dairesi Tarih         : 29.04.2015 VUK Md. 124 Esas No   : 2014/4642 Karar No : 2015/2676 Yapılan tarhiyatların vergi hatası kapsamında değerlendirilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olsa [...] Devamı...