2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret [...] Devamı...