Eşya Tespiti ile Yediemin Olarak Teslimi İstemi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Eşya Tespiti ile Yediemin Olarak Teslimi İstemi

                     AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                    Eşya tespiti ile eşyanın yediemin olarak teslimi talebini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR  :

1- Müvekkilimiz … ile davalı  …/…/… tarihinde evlenmiş olup, aile nüfus kaydından (Ek-1) da açıkça görüldüğü üzere, …/…/… tarihinde  ortak çocukları… dünyaya gelmiştir.

2- Müvekkilimize atfedilecek herhangi bir kusur bulunmamasına rağmen davalı yan artık kendisini istemediğini, beğenmediğini ileri sürerek babasının evine göndermiştir. Bu olaydan bir ay sonra da ………Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmış, açılan davanın dosya kapsamında davacının iddia ettiği gibi anlaşmalı boşanma şartları oluşmadığından davanın reddine karar verilmiştir. (Ek-2)

3- Müvekkilimiz, müşterek konuttan ayrılırken nişan ve düğünde takılan ziynet eşyaları ile kendisine ait olan diğer eşyaları alamamıştır. Eşyalar halihazırda davalının elinde bulunmaktadır. İlerde açılacak yeni boşanma davalarında davalının eşyaların kendisinde bulunmadığını iddia ederek eşyaları saklama tehlikesi bulunmaktadır.

4- Hal böyle olmakla, doğmuş/doğacak mağduriyetimizi önlemek maksadıyla bilirkişi ve tanıklar huzurunda eşyaların mahkemenizce tespiti yoluna gidilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

Tespit edilmesi istediğimiz eşyalar aşağıda listelenmiştir;

1- …………

2- ………..

3- ………….

4- ……….

HUKUKİ SEBEPLER :  4721 SayılıTürk Medeni Kanunu’nun 4, 166, 197. Maddeleri ile 4787 SayılıKanun’un 4. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :  1- Aile nüfus kaydı örneği

                               2. …Aile Mahkemesi …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

                               3. Tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM   :  Yukarıda arz olunana nedenlerle, Müvekkilimize ait listeli eşyaların karşı tarafta bulunduğunun tespiti ve bilirkişi beyanları nazara alınarak eşyaların değerlerinin tespiti ile ayrıca yeddiemin olarak teslimi yönünde karar ittihazını bilvekale arz ve talep ederiz

EKLER                                  : 1- Aile nüfus kaydı örneği

                                        2. …Aile Mahkemesi …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

                                        3. Tanık listesi,                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Tarih)

                                                                                                        Davacı Vekili Av……

                                                                                                            (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat