Emniyeti Suistimal Ve Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet Suçu

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Emniyeti Suistimal Ve Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet Suçu

T.C YARGITAY

11.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 7857

Karar: 2000 / 66

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Sanıkların, aynı holding bünyesinde yönetim, denetim ve sermaye bakımından doğrudan ilişkili bulunduğu şirketlerin hisse senetlerini bariz şekilde fazla fiyatla satın aldırdıklarının anlaşılıp sübuta erdiği ve C. Savcılığınca çıkarılan ön ödeme tebligatlarının usulüne uygun olmadıkları dikkate alınarak yeniden ve usulüne uygun ön ödeme tebligatları yaptırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir.(1412 S. K. m. 317)

Sanıkların Hisse Senetlerini Bariz Şekilde Fazla Fiyatla Satın Aldırdıkları

Dava: Emniyeti suiistimal ve Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan sanıklar Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Kemal Uzan, Bahattin Uzan, Özcan Ertuna, Erol Hürbaş, Nedim Ölmezer’in yapılan yargılanmaları sonunda beraatlarına dair Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 9.10.1998 gün ve 1997/1207 Esas 1998/1143 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı’nın onama isteyen 9.12.1999 tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü.

Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçundan doğrudan doğruya zararı bulunmayan Sermaye Piyasası Kurulunun bu suçtan verilen hükmü temyize yetkisi bulunmadığından vekilinin temyiz isteğinin CMUK. nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Ön Ödeme Tebligatlarının Usulüne Uygun Olmadıkları

Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyize gelince;

Rumeli Holding bünyesinde yer alan Kepez Elektrik T.A.Ş. yönetim Kurulu üyeleri bulunan sanıkların, aynı holding bünyesinde yönetim, denetim ve sermaye bakımından doğrudan ilişkili bulunduğu Ladik Çimento, Urfa Çimento, G. Antep Çimento, Bartın Çimento, Trabzon Çimento, Yap. Tic. A.Ş. May Madencilik A.Ş. ve ABC A.Ş.nin hisse senetlerini, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığının 54 numaralı genelgesinde açıklanan oranlar aşılarak bariz şekilde fazla fiyatla satın aldırdıklarının dosya içerisindeki belge ve bilgilerle anlaşılıp sübuta erdiği ve C. Savcılığınca çıkarılan ön ödeme tebligatlarının usulüne uygun olmadıkları dikkate alınarak yeniden ve usulüne uygun ön ödeme tebligatları yaptırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken delil yokluğundan bahisle beraatlarına karar verilmesi,

Yeniden Ön Ödeme Tebligatı Yaptırılması Gereği

Sonuç: Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK. nun 32l nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat