Emniyeti Suistimal Suçu

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Emniyeti Suistimal Suçu

T.C YARGITAY

11.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 7998

Karar: 2000 / 81

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Vekaletnamesi ile birlikte mazeret dilekçesi veren sanık vekilinin talebi hakkında bu karar verilmeden gıyabında duruşmaya devam olunarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması kanuna aykırıdır.(765 S. K. m. 491, 522) (1412 S. K. m. 321)

Mazaret Dilekçesi Veren Sanık Vekilinin Yokluğunda Duruşmaya Devam Olunması

Dava: Emniyeti suiistimal suçundan sanık Sabri Çalışır’ın yapılan yargılanması sonunda; TCK. nun 491/2 ve 522. maddeleri gereğince 7 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair Kartal 3 Asliye Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 10.3.1998 gün ve 1997/1262 Esas, 1998/229 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 6.12.1999 tarihli tebliğ namesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü.

Savunma Hakkının Kısıtlanması

Karar: Vekaletnamesi ile birlikte mazeret dilekçesi veren sanık vekilinin talebi hakkında bu karar verilmeden gıyabında duruşmaya devam olunarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK. nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat