El konulan bir eşyanın iadesi nasıl olur?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

El konulan bir eşyanın iadesi nasıl olur?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 113, el konulan eşyanın iadesini düzenlemektedir. Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşya veya diğer mal varlığı değerleri, soruşturma ve kovuşturma açısından elde tutulmasına gerek kalmaması veya müsadere edilmeyeceğinin anlaşılması halinde geri verilir. Bu eşya veya mal varlığı değerlerinin resen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi kararına karşı itiraz edilebilir. El konulan eşya veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde sahibine iade edilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat