Duruşmada ses veya görüntü kaydı yapılabilir mi?

Duruşma salonuna basın mensuplarının ses ve görüntü bandıyla girmeleri ve kayıt yapmaları, sanığın ve tanığın ve hatta hâkimin psikolojisini etkilemektedir. Ayrıca, bazen bu yolla sanıklar veya tanıklar ün kazanabilmekte veya daha ağır lekelenmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) madde 183 bu hususu düzenlemiştir. Adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra, duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletlerin kullanılması yasaktır. Bu hüküm adliye binasının içinde ve dışındaki diğer adli işlemlerin icrasında da uygulanır.. Bu yasak iletişim araçları ile kamuya yayın yapılmasını engellemektedir. Ancak, söz konusu yasak, tanık ve bilirkişinin, naip veya istinabe olunan hâkimle dinlenmesi ve sanığın duruşmadan bağışık tutulması nedeniyle istinabe olunan hâkim tarafından sorguya çekilmesi halinde, bu işlemlerin duruşmaya aktarılmasını kapsamaz.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat