Duruşma herkes açık olarak yapılmak zorunda mıdır? Duruşmanın kapalı olması mümkün müdür?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Duruşma herkes açık olarak yapılmak zorunda mıdır? Duruşmanın kapalı olması mümkün müdür?

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Kamuya açıklık Anayasal bir ilkedir. Aleniyet ilkesi, hem herkesin duruşma salonunda fiziki koşulların elverdiğince dinleyici olarak bulunmasını hem de duruşma salonunda bulunan kişilerin görüp duyduklarını duruşma dışında açıklayabilmesine olanak tanımaktadır. Duruşmanın herkese açık olması ve duruşmanın kamuya duyurulma olanağının varlığı verilen kararlara güven duyulmasını sağlar. Ayrıca bu ilke hâkimin daha sağduyulu hareket etmesini sağlar.

Bir halin, genel ahlak veya kamu güvenliği gerekçesi ile duruşmanın kapalı yapılmasının gerekip gerekmediğine mahkeme karar verebilir. Açıklığın kaldırılmasına ilişkin olarak verilecek karar, istem üzerine veya mahkemece resen uygun görülürse kapalı duruşmada verilir. Ancak duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm mutlaka açık duruşmada açıklanır. Ancak bazı hallerde duruşmanın kapalı olarak yapılması zorunludur. On sekiz yaşını doldurmamış sanıkların duruşmaları kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. Kapalı duruşmaların içeriği, hiçbir iletişim aracı ile yayınlanamaz. (Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 187/2)

Duruşma aleni olarak yapılmakla birlikte, içeriğinin yayınlanmasına yasak getirilmesi de mümkündür. Açık duruşmanın içeriği, milli güvenliğe veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunuyorsa veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise mahkeme bunları önlemek amacıyla ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat