Duruşma başlarken iddianamenin özetlenmesi

Menfi Tespit Ve Çek İptali Davası

Duruşma başlarken iddianamenin özetlenmesi

İsnadı öğrenme hakkı  uyarınca,  sanığın duruşma öncesinde kendisine  yöneltilen  suçlamayı  tam  ve  eksiksiz  bir  şekilde  öğrenmiş  olması gerekir. Bunu sağlamak üzere, CMK 191, 2016-6763 değişikliği öncesinde duruşmada  iddianamenin okunmasını zorunlu kılmıştı. Ancak  uygulamada  binlerce  sayfadan  oluşan  iddianamelerin  okunması bir sorun olarak ortaya çıkınca, kanun değiştirildi ve “iddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan  eylemler  ve  deliller  ile  suçlamanın  hukuki  nitelendirilmesinin anlatılması ile yetinildi (CMK “2016-6763” 191/3-b).

Bunun  dışında,  olağanüstü  halin  devamı  süresince  TMK  kapsamına giren suçlar, toplu işlenen suçlar ve TCK ikinci kitap, dördüncü kısmı, 4, 5, 6 ve 7. bölümlerde tanımlanan suçlarda, ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce  iddianame veya  iddianame yerine  geçen  belgenin  okunması  ya  da  özetlenerek  anlatılması  kabul edildi (KHK 667 6/1-h).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat