DONANIM BAKIM SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DONANIM BAKIM SÖZLEŞMESİ

DONANIM BAKIM SÖZLEŞMESİ

….. San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca ….. BİLGİSAYAR olarak ifade edilecektir) ile ….. adresinde mukim ….. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak ifade edilecektir) arasında aşağıdaki şartlarda “bir yıl” geçerli bir Bakım Sözleşmesi akdedilmiştir.

1- Genel Şartlar

MÜŞTERİ bilgisayar sistemlerinin sağlıklı çalışmalarına müsait bir ortamı sağlamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ sorumluluğu aşağıdaki hususları kapsar:

–    Sistemin her türlü dış etkilerden korunması ve temiz tutulması,

–    Sisteme yabancı maddelerin nüfuz etmesinin önlenmesi,

–    Şehir cereyanında meydana gelebilecek ani voltaj değişimlerine karşı regülatör veya gerekiyorsa kesintisiz güç kaynağı kullanılması, o Prizlerde topraklama

Bu kurallara uyulmamasından doğacak zararlar MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Ayrıca düşürme, kırma, yangın, su basması gibi olağan dışı koşullardan kaynaklanacak özel müdahaleler ayrı bir ücrete tabidir.

MÜŞTERİ, ….. BİLGİSAYAR Teknik Servis elemanlarına gerek periyodik bakım, gerekse arızaya müdahale sırasında beklemeksizin çalışma imkanı sağlayacak, arızaya neden olduğu düşünülen dış etkenler ve arızanın meydana gelişi hakkında yeterli ve doğru bilgiyi verecektir.

….. BİLGİSAYAR dışında bir firmadan satın alınmış olan cihaz ve sistemlerde veya bu anlaşma kapsamına girmeyen cihaz ve sistemlerde meydana gelecek “hardware” ve “software” sorunlara müdahale edilmesi halinde saat ücreti tahakkuk ettirilecektir.

Bunların dışında MÜŞTERİ’ye verilecek her türlü hizmet için ….. BİLGİSAYAR Teknik Servis fiyatları % 50 oranında tenzilatla uygulanacaktır.

2- ….. BİLGİSAYAR’ın Yükümlülükleri

 

A Tipi Donanım periyodik bakım, ….. BİLGİSAYAR Teknik Servis elemanları tarafından “MÜŞTERİ”nin bu sözleşmeye ekli listede kayıtlı bilgisayar sistem ve cihazlarına, çağrı olmaksızın sözleşme imza tarihini müteakip “her 30 günde bir defa” ve yine sözleşme şartlarına uygun olarak müşterinin sözleşme kapsamındaki bilgisayar sistem ve cihazlarında bir sorun oluşması halinde çağrının yapıldığı gün 4 saat içerisinde gerekli donanım destek bakımı yapılacaktır. Bakım ziyaretleri Pazar ve tatil günleri dışında her gün 09:30 -18:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 10:00 -14:00 saatleri arasında yapılır.

Arıza durumunda, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirimi izleyen 4 saat içinde ….. BİLGİSAYAR Teknik Servis elemanları duruma müdahale edecektir. Taraflar, kendi kontrolleri dışında meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu tutulamazlar. ….. dışındaki donanımlara müdahale ise 24 saat içinde yapılacaktır.

Bakım kapsamındaki cihazlarda meydana gelebilecek arızalar, ….. BİLGİSAYAR Teknik Servisi tarafından giderilecek, ayrıca işçilik ücreti alınmayacaktır. Parça değiştirilmesi gerekirse MÜŞTERİ’nin onayı alınarak yeni parça temin edilip arıza giderilecektir. Bunun için ayrı bir işçilik ücreti talep edilmeyecektir. Değiştirilen parça ücretini MÜŞTERİ ödeyecektir.

….. BİLGİSAYAR tarafından yapılacak bir müdahaleden sonra sistemin yeniden yüklenmesi, çalışır hale getirilmesi, gerekiyorsa yedeklemelerin yüklenmesi için destek verilecektir.

3- MÜŞTERİ Yükümlülükleri

Bu sözleşme, MÜŞTERİ ve ….. BİLGİSAYAR tarafından karşılıklı imzalanmasından ve gerekli ödemenin yapılmasından sonra 1 yıl için geçerlidir.

MÜŞTERİ aşağıdaki hususları taahhüt eder:

–    Bakım sözleşmesine konu teşkil eden her türlü donanım ….. BİLGİSAYAR tarafından hazırlanacak kullanım belgesine göre kullanılacaktır,

–    Donanımda yapılması gerekliliği ortaya çıkan tadilat ertelenmeyecektir,

–    Konuya ilişkin ….. BİLGİSAYAR Teknik Servisi tarafından hazırlanacak rapor ve tavsiyeleri dikkate alınacaktır,

–    ….. BİLGİSAYAR dışındaki herhangi bir firmadan parça,bakım.yazılım almayacak ve bunlara ilişkin servis anlaşmaları imzalamayacaktır.Söz konusu parça, yazılım ve bakım ….. BİLGİSAYAR tarafından sağlanamıyorsa ancak yine rüzgar BILGİSAYAR’ın onayı dahilinde ve önereceği firmalardan karşılanabilir.

4- Özel Şartlar

….. BİLGİSAYAR’a işbu Bakım Anlaşması karşılığında MÜŞTERİ ekli listede sıralanan teçhizatın periyodik bakımı için; % 25 + KDV’si imza anında, % 25 + KDV’si 30.günde, % 25 + KDV’si 60.günde ve % 25 + KDV’si 90.günde olmak üzere fatura bedelini 4 eşit taksit halinde çek, senet, kredi kartı veya nakit ödeme araçlarından birisi vasıtasıyla ödenmek üzere;

US$ … (….. ABD Doları) karşılığı olarak ….. TL (….. Türk Lirası) ödeyecektir.

Ödeme Planı

Tarih         Tutar

.. / .. / ….  ….. TL

.. / .. / ….  ….. TL

İşbu anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde ….. Ticari Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu sözleşme …..’de .. / .. / …. tarih ve saat ….’de MÜŞTERİ’nin iş adresinde taraflarca okunarak imzalanmıştır.

….. Elektronik                                                               Müşteri

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat